Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phùng Văn Khang

Tên luận án “Nghiên cứu chọn giống, kỹ thuật gây trồng và khai thác mủ cây Trôm (Sterculia foetida L.) ở Ninh Thuận và Bình Thuận“. Chuyên ngành: Lâm sinh              Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Văn Khang Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn; PGS.TS. Nguyễn Văn Thêm Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: (1) Những giống Trôm cho sản lượng mủ cao là BT01; BT02; BT03; BT04; BT05; BT07; NT08; … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Vũ Đình Thịnh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo ván composite vỏ cây Keo tai tượng (Acacia mangium Wild)” Chuyên ngành: Kỹ thuật Chế biến lâm sản                           Mã số: 9549001 Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đình Thịnh Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Huy Đại; PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Xác định được đặc điểm cấu tạo hiển vi, siêu hiển vi, tính chất vật … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Chiến

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học chuyển hoá rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd) kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn ở Bắc Giang Chuyên ngành: Lâm sinh.       Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Chiến Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. TS Đặng Thịnh Triều; 2. TS Đặng Văn Thuyết Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: -  Tỉa thưa chưa ảnh hưởng ở mức thống kê có ý … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và biện pháp kỹ thuật gây trồng loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How) tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên Chuyên ngành: Lâm sinh             Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Ngọc Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Võ Đại Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu bổ sung được một số đặc điểm lâm học loài Nghiến trong bối cảnh tài … [Read more...]

Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Sáng ngày 12/5/2020, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Nông Phương Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phạm Quang Thu và GS. TS. Bernard Dell. Các đại biểu tham dự buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm … [Read more...]

Thông báo về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

[Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nông Phương Nhung

Tên luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ gây trồng và phát triển cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) ở phía Bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Lâm sinh   Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nông Phương Nhung Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Phạm Quang Thu; GS.TS Bernard Dell Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Tăng trưởng trung bình của cây Sưa ở giai đoạn < 5 năm tuổi đạt 1,3 m về chiều cao và … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 2 năm 2019

Ngày 14/01/2020, tại TP Hà Nội, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 2 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Bắc đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện tại Hà Nội; các giáo viên hướng dẫn khoa học; đại diện lãnh đạo cơ quan và bạn bè, đồng … [Read more...]

Lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019

Ngày 02/12/2019, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ Lâm nghiệp đợt 1 năm 2019 cho các nghiên cứu sinh khu vực phía Nam đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2019. Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Phí Hồng Hải – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; TS. Kiều Tuấn Đạt – Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ; các giáo viên hướng dẫn khoa học; đại diện lãnh đạo cơ quan … [Read more...]

NCS La Ánh Dương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 26/11/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) La Ánh Dương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp (mã số 9620207), với tên đề tài “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2” với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa và TS. Phí Hồng Hải. Các đại biểu tham dự buổi lễ có … [Read more...]