“Nhóm sinh thái” – Phương pháp NC và ứng dụng trong công tác “Điều ché rừng”ở Việt Nam, Bùi Đoàn

Tên gốc“Nhóm sinh thái” – Phương pháp NC và ứng dụng trong công tác “Điều ché rừng”ở Việt Nam, Bùi Đoàn
Tên tạm dịch
Người nhập liệu
Tác giảBùi Đoàn
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1987
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhNhóm sinh thái; Điều tra rừng; Tác nghiệp; Tuyến điều tra; Địa hình
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, TC
Tóm tắtBước tác nghiệp ngoài thực địa: Sự thay đổi mang tính qui luật của các "Nhóm sinh thái" tuỳ thuộc ởsự biến động của các nhân tố sinh thái, chúng thể hiện rất rõ nét trên các mặt cắt sinh thái. Mặt cắt sinh thái là một dải thực địa hẹp chạy theo tuyến điều tra đã được xác định trước trên bản đồ địa hình, bản đồ tài nguyên rừng, bản đồ khí hậu thuỷ văn rừng nếu có. Tuyến điều tra thường đặt chéo với địa hình, khu vực NC và đi qua các dạng địa hình chính (sườn, thung lũng, sông, đỉnh, đường phân thuỷ v.v...). Khi ta vẽ các mặt cắt phải thực hiện 3 bước mô tả: mô tả theo tuyến, mô tả chi tiết theo tuyến, mô tả chuẩn