A diagnostic survey of shifting cultivation in northern Laos: targrting research toimprove sustainability and productivity: Conclusion, Fujisaka,S.

Tên gốcA diagnostic survey of shifting cultivation in northern Laos: targrting research toimprove sustainability and productivity: Conclusion, Fujisaka,S.
Tên tạm dịchMột cuộc điều tra dự báo về du canh ở Bắc Lào: NC mục tiêu để cải thiện tínhbền vững và năng suất: Kết luận
Người nhập liệu
Tác giảFujisaka,S.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1991
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhĐiều tra dự báo; Du canh; Cỏ dại; Nông dân; Xói mòn đất
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtNhững số liệu về du canh bao gồm: các loài coe dại, diễn thế cỏ, thực tiễn chế điều chế cỏ dại củanông dân, mối quan hệ tương hỗ giữa mật độ trồng tăng lên với sản lượng và sự bền vững của hệ thống, mất mùa do sâu bệnh, do xói mòn đất và những người nông dân trồng lúa truyền thống. Những hoạt động đa dạng như vậy, sẽ giống như điều tra dự báo, đòi hỏi có sự phối hợp đa ngành giữa quản lý cây trồng, các nhà NLKH, khoa học đất