2.Problems with the detection and identification of pest insect introductions intoAustralia, with special reference to Queensland, Wylie,F,R.

Tên gốc2.Problems with the detection and identification of pest insect introductions intoAustralia, with special reference to Queensland, Wylie,F,R.
Tên tạm dịch2.Những vấn đề về phát hiện và nhận biết việc du nhập sâu hại vào Australia, vớisự tham khảo đặc biệt cho bang Queensland
Người nhập liệu
Tác giảWylie,F,R.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1987
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhDu nhập sâu hại; Yếu tố; Sâu hại cây; Cảng; Kiểm dịch
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtĐã thảo luận tới những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát hiện và nhận biết sớm các loài sâu hại cây và gỗở Australia được đưa từ nước ngoài vào. Đặc biệt kể tới 67 loài sâu hại gỗ đã bị chặn lại ở cảng Brisbane hoặc đã phát hiện được sau khi đã thâm nhập vào Australia trong thời kỳ từ 1977 đến 1985. Cách thâm nhập và nước chủ yếu của các loài sâu này (được gộp lại từng nhóm theo họ) cũng đã được giới thiệu. Việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch ở cảng vẫn được coi là ngăn chặn tốt nhất