Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017

TB kq TT VC (3) … [Read more...]

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Ngày 09/03/2017,  tại văn phòng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Tham dự buổi lễ có GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện, Lãnh đạo các Ban chức năng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức công tác tại Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm … [Read more...]

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Ngày 09/03/2017,  tại văn phòng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Tham dự buổi lễ có GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện, Lãnh đạo các Ban chức năng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức công tác tại Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Tại buổi lễ, … [Read more...]

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Ngày 09/03/2017,  tại văn phòng Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh. Tới dự buổi lễ có GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện, Lãnh đạo các Ban chức năng của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, viên chức công tác tại Viện Nghiên cứu Lâm sinh.   Sau khi đồng chí Nguyễn Bá Triệu – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức, Hành chính công bố quyết … [Read more...]

Lễ Công bố Quyết định thành lập các đơn vị Cấp 4

1. Ngày 22 tháng 10 năm 2014 tại phòng Hội thảo, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Viện về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường trực thuộc Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; PGS.TS. Võ Đại Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Môi trường trực thuộc Viện … [Read more...]

THÔNG BÁO: về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp 2-9

Xin xem file đính kèm CV so 462 ngay 25.8.2014 (2) … [Read more...]

Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Khoa học ASEAN-US dành cho phụ nữ

Tiêu chuẩn ứng viên: - Là công dân của các nước thành viên Asean, tuổi dưới 40, có bằng tiến sĩ. - Là các nhà khoa học trẻ tài năng, có những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ hoặc bằng sáng chế tiêu biểu, đã có hợp tác với các nhà khoa học của các nước thành viên Asean hoặc các nước đối tác đối thoại khác trong lĩnh vực: Nghiên cứu chất lượng nguồn nước uống và ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu này cho khu vực Asean. Chi tiết xem file đính kèm./. CV de cu ung vien TG Giai thuong … [Read more...]

Ban hành Quyết định Quy định phân cấp quản lý cán bộ

Ngày 06/5/2014, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành Quyết định số 188-QĐ/KHLN về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm). QD 188-phan cap   … [Read more...]

Ban hành Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ký Quyết định số 551/QĐ-KHLN về việc Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức thuộc Viện. Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức bao gồm 8 trang, 4 Chương và 15 Điều quy định cụ thể việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức theo Thông tư hướng dẫn số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ. (Xem file đính kèm) quy che quan ly ho so … [Read more...]

Quyết định ban hành các quy chế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 311/QĐ-KHLN về việc Ban hành các Quy chế và Nội quy của Viện. Ban hành kèm theo Quyết định này là các Quy chế và Nội quy: - Quy chế Dân chủ - Quy chế Làm việc - Quy chế Quản lý công sở - Quy chế Tiếp nhận, quản lý, xử lý và lưu trữ văn bản - Quy chế Văn hóa công sở - Nội quy ra vào cơ quan. (Xem file đính kèm) QĐ ban hanh quy che và QC Dan chu quy che lam viec quy che quan ly cong so quy che xu ly van … [Read more...]