Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020

Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký QĐ số 1250/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm:2013_QD1250_(Chien_luoc_DDSH)

Tin mới nhất

Các tin khác