1.18. Danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp được công nhận năm 2019

Tên giống: Keo lai dòng BV376

Vùng áp dụng: Quy Nhơn, Bình Định và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự

Quyết định: 761/QĐ-BNN-TCLN ngày 6/3/2019

Đơn vị tạo giống: Viện NC Giống &CNSH

 

Tin mới nhất

Các tin khác