1.15. Danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp được công nhận năm 2018

Tên giống: Sa nhân tím xuất xứ Sơn Long

Vùng áp dụng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Hoành Bồ, Quảng Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Đơn vị tạo giống: Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

Quyết định: 89/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/1/2018

Tin mới nhất

Các tin khác