Bảo quản Lâm sản – Qui trình phòng mối, mọt cho các công trình xây dựng

Code
CategoryTiêu chuẩn
LocationToàn Quốc
FieldBảo quản lâm sản
TopicBảo quản Lâm sản – Qui trình phòng mối, mọt cho các công trình xây dựng
LevelCấp Bộ
Target
Start Date1/1/2009
End Date1/1/2010
Detail
Method
ChairmanTS. Bùi Văn Ái
UnitPhòng BQLS
ResultĐã nghiệm thu, công bố tiêu chuẩn.
Development
Range